Kebun Warisan's Followers

Friday, March 4, 2011

Bioteknologi

Bioteknologi

Bioteknologi merupakan salah satu bidang sains yang dapat membantu meningkatkan kualiti hidup manusia dari pelbagai aspek seperti perubatan, makanan, persekitaran dan kesejahteraan secara amnya.

Di antara contoh penggunaan bioteknologi adalah pencapjarian DNA bagi mengesan penjenayah dan mengenalpasti penyakit genetik; penghasilan bahan ubatan seperti vaksin dan penghasilan tanaman transgenik (transgenic crops) dalam sektor pertanian.

Rancangan Malaysia Ke-9 - Bab 6 menyatakan hasrat Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hab industri bioteknologi. Dalam usaha untuk menjadi salah sebuah negara utama dalam bidang ini, Kerajaan telah melancarkan Dasar Bioteknologi Kebangsaan (NBP) pada buan April 2005. Lantaran itu, Kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Bioteknologi Malaysia (MBC) yang bertanggungjawab membangunkan industri ini.

Transformasi sektor bioteknologi akan diterajui oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi.

InfoPertanian:Ternakan,Tanaman,Perikanan&Agrotourism
Sumber/Dipetik:http:http://www.malaysia.gov.my/BM/Relevant%20Topics/IndustryInMalaysia/Business/Biotechnology/Pages/Biotechnology.aspx

No comments: