Kebun Warisan's Followers

Wednesday, January 20, 2010

Pengiraan Zakat Binatang Ternakan

Pengiraan Zakat Binatang Ternakan

Binatang-binatang ternakan yang wajib dikeluarkan zakat ada tiga (3) jenis iaitu:-
1. Unta
2. Lembu dan Kerbau
3. Kambing

SYARAT-SYARAT WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT BINATANG TERNAK
1. Orang Islam
2. Sempurna Hak Milik
3. Binatang ternak tersebut sampai nisabnya, iaitu kadar yang sekurang-kurangnya cukup untuk dikeluarkan zakatnya.
4. Cukup haul iaitu genap peredaran masa setahun binatang itu dimiliki atau dibelanya.
5. Bintang ternak tersebut diberi makan rumput dipadang yang tertentu dengan tidak kena bayaran.
6. Bintang ternak tersebut tidak digunakan untuk membuat sesuatu kerja seperti membajak sawah atau menarik kereta dan lain-lain.

ZAKAT UNTA
Nisab dan zakat unta bermula dari lima (5) ekor.

Bil.
Kadar Nisab
Kadar Zakat

Bilangan
jantina
umur

1
5 hingga 9 ekor
1 ekor kambing biri-biri
-
1 tahun lebih

2
10 hingga 14 ekor
2 ekor kambing biri-biri
-
1 tahun lebih

3
15 hingga 19 ekor
3 ekor kambing biri-biri
-
1 tahun lebih

4
20 hingga 24 ekor
4 ekor kambing biri-biri
-
1 tahun lebih

5
25 hingga 35 ekor
1 ekor unta betina
betina
1 tahun lebih

6
36 hingga 45 ekor
1 ekor unta betina
betina
2 tahun lebih

7
46 hingga 60 ekor
1 ekor unta betina
betina
3 tahun lebih

8
61 hingga 75 ekor
1 ekor unta betina
betina
4 tahun lebih

9
76 hingga 90 ekor
2 ekor unta betina
betina
2 tahun lebih

10
91 hingga 120 ekor
2 ekor unta betina
betina
3 tahun lebih

11
121 ekor
3 ekor unta betina
betina
2 tahun lebih


Nota:
Jika lebih dari bilangan di atas, maka bagi tiap-tiap empat puluh (40) ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya satu (1) ekor unta betina berumur 2 tahun lebih, dan bagi tiap-tiap lima puluh (50) ekor anak unta wajib dikeluarkan zakatnya satu (1) ekor unta betina berumur tiga (3) tahun lebih dan demikian seterusnya.


ZAKAT TERNAKAN LEMBU / KERBAU
Nisab dan zakat lembu atau kerbau bermula dari tiga puluh (30) ekor.Bil.
Kadar Nisab
Kadar Zakat

Bilangan
jantina
umur

1
30 hingga 39 ekor
1 ekor
Jantan
1 tahun lebih

2
40 hingga 59 ekor
1 ekor
betina
2 tahun lebih

3
60 hingga 69 ekor
2 ekor
jantan
1 tahun lebih

4
70 hingga 79 ekor
1 ekor
jantan
1 tahun lebih

dan 1 ekor
betina
dan 2 tahun lebih

5
80 hingga 89 ekor
2 ekor
betina
2 tahun lebih

6
90 hingga 99 ekor
3 ekor
jantan
1 tahun lebih

7
100 hingga 109 ekor
2 ekor
jantan
1 tahun lebih

dan 1 ekor
betina
dan 2 tahun lebih
Nota:
Jika lebih dari bilangan di atas, maka bagi tiap-tiap tiga puluh (30) ekor lembu atau kerbau wajib dikeluarkan zakatnya satu (1) ekor anak lembu jantan berumur 1 tahun lebih dan bagi tiap-tiap empat puluh (40) ekor anak lembu atau kerbau wajib dikeluarkan zakatnya satu (1) ekor anak lembu atau kerbau betina berumur dua (2) tahun lebih dan demikianlah seterusnya.


ZAKAT TERNAKAN KAMBING

Nisab dan zakat kambing bermula dari empat puluh (40) ekor.

Bil.
Kadar Nisab
Zakat Zakat

bilangan
umur

1
40 hingga 120 ekor
1 ekor kambing biri
1 tahun lebih

atau 1 ekor kambing biasa
2 tahun lebih

2
121 hingga 200 ekor
2 ekor kambing biri
1 tahun lebih

atau 2 ekor kambing biasa
2 tahun lebih

3
201 hingga 399 ekor
3 ekor kambing biri
1 tahun lebih

atau 3 ekor kambing biasa
2 tahun lebih

4
400 ekor
4 ekor kambing biri
1 tahun lebih

atau 4 ekor kambing biasa
2 tahun lebih

5
Penambahan seterusnya: Tiap-tiap 100 ekor
1 ekor kambing biri-biri
1 tahun lebih

Atau 1 ekor kambing biasa
2 tahun lebihMaklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:http://www.zakat-muib.gov.bn/subindex.asp?id=A106_08

No comments: