Kebun Warisan's Followers

Thursday, January 15, 2009

Penternakan Ayam Pedaging


Penternakan Ayam Pedaging

Pengurusan Ternakan

Ternakan yang diuruskan dengan betul dengan persekitaran yang selesa akan membesar dengan baik dan dengan itu output ladang yang maksimum. Ia bermula dari peringkat perolehan anak ayam sehinggalah kepada pasaran. Output yang maksimum memerlukan integrasi sepadu dari segi kualiti anak ayam yang dibeli , kualiti dan pengurusan makanan / minuman , pengurusan kesihatan dan persekitaran pemeliharaan. Sebarang bentuk tekanan hendaklah dielakan kerana ianya akan menjejaskan produktiviti ayam dan mengurangkan ketahanan melawan penyakit. Anak ayam yang bermutu akan membesar dengan baik. Makanan dan air minuman yang diberi hendaklah bermutu baik dan mencukupi. Setiap ekor ayam perlu diberikan ruang lantai , ruang makanan dan minuman yang mencukupi mengikut peringkat pembesaran. Ketinggian bekas makanan dan minuman juga diselaraskan dengan peringkat pertumbuhan. Kesemua ini bukan sahaja dapat mengelakan stress dan pembaziran, juga mempastikan keseragaman pembesaran.

Pengurusan Sisa Ladang

Sisa ladang ayam daging termasuklah sampah-saraf , ayam mati , tahi ayam dan saraf lantai. Sisa ini boleh menjadi tempat pembiakan lalat yang baik , menarik pemangsa datang ke ladang dan membawa bersama penyakit serta menyebabkan bau. Jika ianya tidak dilupuskan dengan sistematik dan sempurna bolih menyebabkan masalah kacau - ganggu kepada masyarakat persekitaran dan kejadian penyakit kepada ayam-ayam peliharaan.


Lokasi Ladang

Pemilihan lokasi ladang adalah penting. Ciri-ciri penting dalam pemilihan tapak ladang adalah -


Kawasan hendaklah jauh dari kawasan perbandaran dan perumahan
Mempunyai kemudahan perhubungan yang baik dan boleh beroperasi sepanjang masa
Jauh dari lain - lain ladang
Kawasan datar dengan sistem saliran air yang baik
Kawasan yang mempunyai peredaran udara yang baik

Binaan Reban

Reban yang dibina hendaklah yang dapat menyediakan persekitaran yang memberi keselesaan kepada ayam dan pekerja serta kos yang ekonomik.


Bahan yang digunakan hendaklah bermutu , supaya kos penyenggaraan kurang , tahan , mudah dicuci dan tidak menyerap haba.
Pokok-pokok dan infrastruktur disekeliling reban tidak menghalang peredaran udara yang sempurna diantara reban dan persekitaran.
Rekabentuk reban memudahkan peredaran udara yang bersih yang sempurna didalam reban
Rekabentuk reban juga hendaklah dapat membantu kecekapan pekerja melaksanakan tugas-tugas penjagaan ayam dan pembersihan sisa ladang

Kilang Makanan

Pada masa ini terdapat lebihkurang 47 buah kilang makanan ternakan di Malaysia. Sebanyak 38 buah terdapat di Semenanjung manakala 9 buah lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Bahan-bahan mentah utama makanan ayam seperti jagung dan kacang soya diimport terutamanya dari China, Amerika Syarikat dan Argentina.

Pengurusan Penyakit
Penyakit akan mengurangkan produktiviti ladang. Kos operasi akan meningkat akibat dari penggunaan ubat rawatan , kematian , terjejas pertumbuhan dan kehilangan kualiti selepas diproses. Langkah-langkah kawalan penyakit seperti biosekuriti dan pelalian hendaklah diambil. Penggunaan ubatan untuk rawatan perlu mematuhi peraturan untuk mengelakan residu ubat yang mana boleh menjejaskan kesihatan pengguna. Penggunaan ubatan yang betul juga untuk mengelakan pembentukan kekebalan terhadap sesuatu ubat oleh kuman.

Vaksin dan Ubatan

Terdapat beberapa buah syarikat yang membekalkan ubatan dan vaksin yang diperlukan oleh industri. Hampir kebanyakan bekalan ini diimport.


Amalan Perladangan Yang Baik
Penerapan amalan perladangan yang baik bermula dari peringkat perancangan menubuhkan ladang, kawalan penyakit dan pengurusan harian ladang akan memberi beberapa faedah antaranya ladang produktif , kos diminimumkan , output dimaksimumkan , persekitaran dan hasilan yang bermutu dihasilkan.. Ini akan memberikan keyakinan kepada pengguna , meningkatkan peluang pasaran dan seterusnya menjaminkan sebuah ladang yang berdayamaju dan mapan.


Teknologi
Beberapa teknologi baru telah diperkenalkan didalam pengeluaran ayam daging. Penggunaan teknologi-teknologi ini membantu menjimatkan penggunaan tenaga pekerja , meningkatkan output ladang dan kecekapan kawalan penyakit.


Perumahan tertutup dengan ventilasi terkawal akan menyediakan persekitaran yang lebih sejuk dan selesa kepada ayam-ayam yang dipelihara. Kos pelaburan adalah lebih tinggi kerana menyediakan kemudahan untuk penyejukan reban dan kawalan persekitaran serta kos elektrik . Namun begitu ayam memerlukan ruang lantai yang lebih kecil . Maka itu lebih banyak ayam boleh dipelihara. Selain itu perumahan tertutup juga membantu didalam kecekapan pengawalan penyakit terutama penyakit bawaan burng dan haiwan liar. Antara kaedah yang digunakan sekarang adalah seperti 'evaporative cooling system' dan 'tunnel ventilation'. Perumahan seperti ini memerlukan kemahiran untuk mengurus dan menyenggaranya.


Penggunaan teknologi automasi juga telah diterapkan didalam didalam pemberian makanan , minuman , pemvaksinan dan beberapa operasi lagi.

Peralatan Ladang

Peralatan -peralatan pemeliharaan seperti bekas makanan, minuman dan raga ayam dihasilkan oleh kilang-kilang tempatan. Bagaimanapun teknologi moden peralatan diatas dan beberapa peralatan lain seperti alat pengeraman dan penetasan diimport. Ada beberapa syarikat tempatan yang menjadi pengedar kepada peralatan yang diimport.

PEMASARAN AYAM DAGING

Ayam daging dipasarkan sebagai ayam hidup , ayam sembelih bersih , pelbagai keratan dan produk sedia untuk dimasak atau dimakan. Lebih dari 80 peratus ayam daging dipasar dalam bentuk ayam hidup kepasar-pasar basah. Antara 15 hingga 20 peratus dihantar untuk disembelih diloji-loji penyembelihan yang kemudiannya dijual semula sebagai ayam siang bersih , keratan ayam dan setengah syarikat menggunakan nya untuk diproses menjadi produk hiliran.


Pasaran Tempatan

Daripada keseluruhan bekalan daging ayam kira-kira 85 peratus dipasarkan dalam negeri. Daging ayam dipasarkan dalam bentuk daging ayam segar kepasaran basah , melalui rangkaian pasaran sejuk seperti pasaraya atau terus kepada pelanggan seperti hotel dan restoran. Bagi syarikat-syarikat yang mempunyai pasaran yang luas dan loji penyembelihan , pusat-pusat perkhidmatan diwujudkan. Bekalan dari loji penyembelihan akan dihantar dan disimpan dipusat ini sebelum ianya dibekal kepada peruncit diseluruh negara menggunakan.Pengangkutan


Mengurangkan tekanan haba adalah penting dalam pengangkutan ayam. Anak ayam yang terdedah kepada tekanan kepanasan semasa diangkut kepada pelanggan akan menyebabkan kematian yang tinggi, terjejas pertumbuhan , terjejas ketahanan badan dan memudahkan terkena penyakit. Penghantaran anak-anak ayam kepada pembeli pada masa ini kebanyakannya dibuat menggunakan 'closed ventilated truck'. Penghantaran jarak jauh biasanya dibuat pada waktu malam.


Penghantaran ayam dewasa dibuat menggunakan lori yang diubahsuai supaya ventilasi yang baik disediakan kepada ayam-ayam yang diangkut. Penghantaran jarak jauh biasanya dibuat diwaktu malam.


Daging ayam akan cepat mengalami kerosakan jika terdedah kepada kepanasan yang tinggi. Daging ayam hendaklah diangkut dalam keadaan sejuk menggunakan 'refrigerated truck'.


Kenderaan


Bagi pengangkutan anak ayam , kenderaan disediakan sendiri oleh syarikat atau ada juga yang membeli perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat lain mengikut syarat dan spesifikasi ditentukan.


Bagi ayam dewasa perkhidmatan pengangkutan disediakan sendiri olih penternak , pemborong atau syarikat lain yang mengikat kontrak perkhidmatan pengangkutan. Kadar bayaran dikenakan adalah berdasarkan bilangan ekor dan jarak antara ladang dan pelanggan.


Harga ayam

Ayam daging adalah komoditi ternakan yang harganya dikawal. Harga pasaran ayam adalah mengikut peringkat pasaran iaitu harga hidup diladang, harga borong hidup, harga borong bersih, harga runcit hidup , harga runcit bersih ( dengan kaki, kepala, hati dan hempedal) dan harga runcit bersih ( tanpa kaki , kepala, hati dan hempedal ). Harga -harga ini ditentukan berasaskan kepada harga diperingkat ladang. Harga bumbong diperingkat ladang dan runcit ditetapkan. Selain itu persatuan pengeluar ayam dari masa kesemasa akan menetapkan harga rujukan untuk panduan pengeluar-pengeluar semua .Walaupun harga dikawal, harga sebenar adalah bergantung kepada faktor pasaran pada sesuatu masa tetapi tidak boleh melebihi harga bumbong ditetapkan. Harga pasaran sebenar mungkin berbeza dengan harga rujukan pada masa itu bergantung kepada lokasi , jarak bekalan, pasaran , sistem pasaran dan keputusan individu pengeluar . Harga ayam daging dalam setahun pengeluaran akan turun naik diatas dan dibawah kos pengeluaran kerana pengaruh pasaran ( Jadual 7 ). Untung -rugi dalam pengeluaran ayam daging tidak boleh dilihat berdasarkan satu pusingan pengeluaran tetapi kepada hitungpanjang satu tahun pengeluaran.


Jadual 7 : Harga Diladang Ayam Daging dan Kos Pengeluaran
Tahun Harga diladang
(RM/Kg) Kos Pengeluaran
(RM/Kg)
1996 1.45 - 3.05 ( 2.61 ) 2.50 - 3.06
1997 2.05 - 3.05 ( 2.69 ) 2.70 - 3.32
1998 2.40 - 3.50 (3.14 ) 2.79 - 3.40
1999 2.10 - 3.50 ( 3.00 ) 2.60 - 3.05Pasaran Eksport


Sebanyak 12-15 peratus bekalan ayam daging dieksport ( Jadual 7 ). Lebihkurang 85 peratus dieksport dalam bentuk ayam hidup dan bakinya dalam bentuk keratan dan produk hiliran. Pasaran eksport pada ketika ini hanay tertumpu ke Singapura. Untuk memasuki pasaran eksport, pengeluar perlu memenuhi syarat-syarat ditetapkan oleh negara pengimport meliputi sanitasi veterinar, kualiti dan status penyakit. Selain itu produk dan kualiti serta harga juga harus berdayasaing.


Jadual 8 : Eksport Daging Ayam ('000 tan metrik)
1996 1997 1998 1999
66.88 72.25 61.45 77.44


Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:

1 comment:

Anonymous said...

assalamualaikum....
bo sy tahu lbh lanjut sal reban ayam tertutup...
sy nak tahu keluasan reban, keluasan tanah, cara2wat reban, kapasiti ayam yg bo d masukkan dlm reban, connection wat reban, ada tak reban ayam d buat dri steel?? reban ayam ni kat mane??