Kebun Warisan's Followers

Sunday, December 23, 2007

>>Senarai Organisazi Yg Memberi Bantuan Kewangan

Bantuan Kewangan

Pembangunan Usahawan
Tabung-tabung di bawah kategori ini:
• Dana Perolehan Teknologi Untuk Wanita
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
• Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Geran Bersamaan Untuk Permulaan Perniagaan
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
• Skim Bantuan Khas Untuk Usahawan Wanita
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
• Skim Jaminan Usahawan Kecil
Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)
• Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pelaburan Ekuiti Francais PNS
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim Pelaburan Ekuiti PNS
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Filem Cereka
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Francais PNS
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim Pembiayaan Ikhtiar
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
• Skim Pembiayaan Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera
Bank Pertanian Malaysia (BPM)
• Skim Pembiayaan Mekanisasi & Automasi Pertanian
Bank Pertanian Malaysia (BPM)
• Skim Pembiayaan Perniagaan MARA
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
• Skim Runcit PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
• Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)
Yayasan Tekun Nasional (YTN)
• Tabung Projek Usahawan Bumiputera
Bank Negara Malaysia
• Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)
Bank Negara Malaysia
• Tabung Usahawan Siswazah (TUS)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

No comments: