Kebun Warisan's Followers

Friday, April 4, 2008

POTENSI PENDAPATAN TERNAKAN LINTAH IKUT SPESIFIKASI ZUHAL ENTERPRISE

Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:http://www.ternakan-lintah.info/

POTENSI PENDAPATAN TERNAKAN LINTAH IKUT SPESIFIKASI ZUHAL ENTERPRISE

1 ekor lintah dewasa boleh menghasilkan 300 lebih anak500 ekor X 300 ekor = 150,000 ekor1kg = (anggaran 100 ekor)Harga Pasaran 1kg lintah = RM60.00150,000 ekor / 100 ekor = 1500kg X RM60.00 = RM90,000Standard kolam 8’(L) X 30’(P)Anggaran Kos Kolam termasuk induk (benih)=RM4,000-RM5,000Anggaran Kos Pembiayaan Kolam dan induk (benih) untuk 6 bulanMakanan disyorkan = 439 kg X RM15 = RM6585Kos belut (harga pasaran belut semasa RM10-15/kgKos Kolam + Kos PembiayaanRM5,000.00 + RM6,585.00 = RM11,585.00Aggaran Keuntungan untuksatu kolam bersaiz 8’ X 30’ (240’sf) (500 benih)Anggaran Jualan (1500kg) = RM 90,000Anggaran Perbelanjaan (1 kolam) = RM 5,000.00Anggaran Perbelanjaan (makanan) = RM 6585.00Anggaran Pendapatan = RM 78,415.00RM 78,415.00 / 6 bulan = RM 13,069.00
UNJURAN PENDAPATAN ‘Kami Ternak Lintah Sdn Bhd’1 ekor lintah dewasa boleh menghasilkan 200 lebih anak (Kurang sikit dari anggaran Zuhal Ent)200 ekor X 200 ekor = 40,000 ekor1kg = (anggaran 100 ekor)Harga Pasaran 1kg lintah = RM60.0040,000 ekor / 100 ekor = 400kg X RM60.00 = RM24,000Standard kolam 5’(L) X 10’(P)Anggaran Kos Kolam termasuk induk (benih)= RM500Anggaran Kos Pembiayaan Kolam dan induk (benih) untuk 6 bulanAnggaran Makanan 6 bulan = 176 kg X RM15 = RM2640Kos belut (harga pasaran belut semasa RM15-20/kgKos Kolam + Kos Induk + Kos PembiayaanRM500.00 + RM600 + RM2,640.00 = RM3,640.00Aggaran Keuntungan untuk satu kolam bersaiz 5’ X 10’ (50’kp) (200 benih)Anggaran Jualan (400kg) = RM 24,000-RM3,640 (Kos)Anggaran Pendapatan Kasar= RM 20,360.00Kos lain = RM150(Sewa tapak&Utiliti) + RM150 (upah pekerja)= RM300x6 bulan = RM1800RM 20,350.00 – RM1800 = RM18560 / 6 bulan = RM 3,093.00

Info :
Pemberian makanan lintah dengan cara menjangkit kail pada belut lebih praktikal dari menggunakan jaring yang dilepaskan ke dalam kolam. Dari pengamatan, bila belut dikailkan darah akan mengalir keluar dari mulut belut dan ini dapat dihidu oleh lintah. Kocakan air oleh belut kerana sakit dikail juga menjadikan lintah yang tidak bermata ini dapat menjumpai makanan mereka.

No comments: