Kebun Warisan's Followers

Saturday, September 12, 2009

AgroHUB tawar tujuh perladangan kontrak

AgroHUB tawar tujuh perladangan kontrak

Posted by harizamrry under Agro - Info Buletin


Peserta perlu memanfaatkan ilmu yang diperoleh dalam bidang akuakultur kerana berpotensi untuk dijalankan secara besar-besaran.--------------------------------------------------------------------------------

Pendekatan yang diambil oleh AgroHUB dengan menawarkan tujuh peluang perladangan kontrak dan kontrak jaminan belian semula melalui seminar di Institut Integriti Malaysia (IIM) pada 2 dan 3 Ogos ini, menampakkan petanda baik dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk melonjakkan sektor pertanian dan makanan negara.

AgroHUB yang merupakan projek Kumpulan Perintis Niaga bagi tahun 2008-2010 menjadikan slogan ‘Pertanian Adalah Perniagaan’ sebagai matlamat dan sasaran yang perlu dicapai dalam usaha memperkasakan sektor pertanian negara.

Hasrat murni kerajaan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sektor ketiga terbesar negara mampu direalisasikan sekiranya semua pihak bersama-sama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mengatur langkah strategik dengan menawarkan lebih banyak perladangan kontrak yang dapat menyelesaikan masalah pasaran yang dihadapi oleh kebanyakan usahawan tani dan mempertingkatkan hasil pertanian dan makanan negara.

Menurut Ketua Pengarah Seminar, Norzana Rafie, dengan meletakkan sasaran ‘Pertanian Adalah Masa Depan’, projek AgroHUB 2008-2010 dilihat mampu membantu orang ramai memantapkan ekonomi mereka serta mengurangkan kadar inflasi negara dengan jumlah pendapatan per kapita negara dapat ditingkatkan.

Tambah beliau lagi, melalui projek yang direncanakan, jumlah pendapatan masyarakat dapat dipertingkatkan pada tahap yang rasional seiring dengan peningkatan kos sara diri penduduk di negara kita.

Orang ramai yang berminat untuk mengusaha dan memulakan projek ikan ketutu, ikan keli, cendawan, lintah, lembu, kambing dan cacing dinasihatkan menyertai seminar tersebut.

Pemilihan industri-industri tersebut adalah berdasarkan potensi, kadar pulangan dan berdasarkan permintaan yang tinggi terhadap hasil-hasil pertanian tersebut.

Turut menyertai seminar pada kali ini adalah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) yang kini membuka lebih banyak perladangan kontrak kepada masyarakat dan menggunakan konsep yang lebih menguntungkan pengusaha yang berada di bawah rangkaian mereka.

Peserta-peserta seminar pada kali ini berpeluang mendapat penerangan berkenaan teknik mengusahakan projek yang ditawarkan.

Ini termasuk keluasan tanah yang diperlukan, cara memulakan projek, modal yang diperlukan, pelan induk perniagaan, perangkaan keuntungan dan bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh syarikat kepada peserta projek.

Asasnya, dua bentuk kerjasama yang ditawarkan sama ada melalui perladangan kontrak dan jaminan belian semula yang kedua-duanya meletakkan peserta projek terikat untuk menjual hasil ternakan dan pertanian kepada syarikat tersebut dengan harga yang telah ditetapkan.

Ironinya, kebimbangan pengusaha terhadap lambakan hasil pertanian tidak lagi berlaku dan peserta projek dapat membuat anggaran keuntungan dan pendapatan dengan lebih tepat.

Peserta-peserta yang memasuki projek tersebut akan dibiayai oleh Tekun Nasional bagi membantu mereka menjayakan projek tersebut.

Bagi mereka yang belum mendaftar, sila berhubung dengan urus setia seminar di talian 03-6187 3796 atau 019-3310985.


Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:Perladangan Kontrak

No comments: